Software toekomstbestendig maken door refactoring

Dé slimme manier om software op te schonen en te vernieuwen

Refactoring is het proces om bestaande code te (her)structureren, zonder dat de functionele werking veranderd. De doelstelling is verbetering van de leesbaarheid, verlagen van de complexiteit en de uniformiteit conform de interne architectuur.

Refactoring vindt plaats om (slapende) bugs te elimineren, de uitbreidbaarheid en onderhoudbaarheid van het softwaresysteem te verbeteren en om de complexiteit terug te dringen. Door het arbeidsintensieve en kostbare karakter wordt refactoring vaak naar de toekomst doorgeschoven.

Sneller betere code opleveren

Door refactoring aan te pakken met de Code Composer verandert de situatie volledig omdat refactoring de standaard aanpak wordt bij het ontwikkelen van code. Vanaf nu bestaat de software uit business-logica en universele met code-instructies en metadata gedefinieerde software die met de Code Composer gegenereerd wordt.

Upgrade

Deze aanpak maakt het mogelijk om architectuurwijzigingen door te voeren in alle stadia van ontwikkeling, waarbij de ontwikkeltijd van die aanpassing veel korter is dan gebruikelijk. Wij hebben ervaring met het wijzigen van bijvoorbeeld de persistence laag en een upgrade van Angular JS naar Angular 8, waarbij de ontwikkeltijd beperkt is en de software na de upgrade probleemloos functioneert.

Loont refactoring in jouw situatie?

Wil je weten of jouw IT-huishouding structureel verbeterd kan worden? Wij lichten de software door en adviseren over de kosten-baten analyse

Analyse refactoring aanvragen

Interessante artikelen

High Performance Code Lab aanvragen
Contact